Satser på andre nasjonale oljeselskaper

Statoil skal inngå samarbeid med andre nasjonale oljeselskaperrundt i verden for å lykkes med sin internasjonale vekst.