Mer risikokapital på vei

Det statlige investeringsselskapet Argentum har kjøpt seg inn i det finske venturefondet Capman. Nå etablerer Capman seg i Norge.