• Det er tøffe tider i norsk trykkeribransje. Nå flytter Color Print på Forus produksjonen til Danmark. Colourbox

Trykkeri flagger ut - 37 mister jobben

Trykkeribedriften Color Print på Forus flytter all produksjon til Danmark og stanser driften ved utgangen av mars.