Bill Gates og Mark Zuckerberg ser til Stavanger

Stavanger har lagt fram planer om fornybarfondet på Bill Gates’ private kontor. Nå venter nye samtaler med nettverket til noen av verdens rikeste. Mål: Få milliardfond til Norge og Stavanger med Microsoft-gründeren på laget.

Microsoft-gründer Bill Gates og Facebook-gründer Mark Zuckerberg tilhører et nettverk som har lansert planer om et internasjonalt fornybarfond. Nettverket har hatt og skal ha nye samtaler med aktører som arbeider for å lokalisere Fornybar AS i Stavanger.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Dette er historien om hvordan Stavanger-aktører havnet i styremøtet med Bill Gates, hvordan verdens rikeste mann før Davos-møtet med Erna Solberg ble oppdatert om fornybarfondet, Stavanger-samtaler med nettverket til globale finansledere, milliardærer og gründere, og arbeidet med å få Gates-fondet til Norge.

Den innflytelsesrike gjengen ledes av Bill Gates (Microsoft) og inkluderer blant andre Richard Branson (Virgin), Mark Zuckerberg (Facebook), Michael Bloomberg (Bloomberg), Jack Ma (Alibaba) og Jeff Bezos (Amazon).

Gates, Zuckerberg, Bloomberg og Bezos tok fire av åtte plasser på listen over dem som eier like mye som halvparten av jordas befolkning, ifølge Oxfam.

Hjelpeorganisasjonen slapp beregningen rett før toppmøtet i Davos denne uken. Her hadde Gates satt av tid til et møte med statsminister Erna Solberg (H).

SMK ble orientert

Før møtet ble Statsministerens kontor (SMK) orientert om hvordan Peter Fusdahl (SB Advisory/Styrbjørn-systemet) og Tore Gjedebo (Styrbjørn), som begge arbeider for å lokalisert fornybarfondet i Stavanger, har vekket interessen hos Gates’ stjernespekkede fornybarallianse, Breakthrough Energy Coalition (BEC), og alliansens fornybarfond, Breakthrough Energy Venture (BEV).

Les også

Kjære statsråd, gir du oss et milliardfond?

Ifølge Fusdahl ble Gates orientert av en nær medarbeider om det norske fondet før Davos-møtet.

Aftenbladet har stilt SMK en rekke spørsmål rundt dette uten å få konkrete svar. SMK opplyser at samtalen mellom Gates og Solberg varte i cirka 15 minutter og var avtalt primært for å forberede lanseringen av et vaksinesamarbeid med Gates-stiftelsen.

Bill Gates og Erna Solberg, her avbildet i Berlin i 2015, møttes denne uken i Davos. Før møtet jobbet krefter for å orientere duoen om Stavangers kontakt med Gates' fornybarfond om mulig samarbeid med fornybarfondet som Solberg nå er med på å etablere i Norge.

Ser til Stavanger

Gates-koallisjonen BEC kom sammen i forbindelse med klimatoppmøtet i Paris i desember 2015. BEC består av over 30 partnere med samarbeid i 20 land.

Da uttalte Richard Branson at karbonnøytralitet innen 2050 kan og må bli oppnådd i et samarbeid mellom ulike lands regjeringer, næringslivet og andre aktører for å skape en energirevolusjon.

– The Breakthrough Energy Coalition vil bidra til å gjøre dette en realitet, sa han.

Les også

Bill Gates oppretter milliardfond for fornybar energi

Bill Gates uttrykte samtidig et håp om at flere land og investorer ville bli med.

Medlemmer i BEC står bak fornybarfondet BEV, som i desember i fjor presenterte planer om å investere minst 1 milliard dollar i teknologier og selskaper som kan bidra til redusert utslipp av klimagasser.

Nå har fondet begynt å kaste sine blikk mot Stavanger-regionen.

Fusdahl og Gjedebo har i tett samarbeid med Greater Stavanger klargjort for en så raskt oppstart av Fornybar AS i Stavanger-regionen som mulig.

Det norske fornybarfondet blir etablert enten i Stavanger, Bergen eller Trondheim. Fornybar AS skal på sikt kunne forvalte opptil 20 milliarder kroner og sysselsette alt fra 20 til 120 ansatte, ifølge sprikende estimater fra de tre byene.

Les også

Alle vil ha nytt fornybarfond

Les også

Slik skal Stavanger få milliardfond

Jobber for å få Gates-fond til Savanger

Som et ledd i Stavangers arbeid, hadde Fusdahl og Gjedebo samtaler på Gates’ private kontor i Seattle i USA 11. januar med Rodi Guidero.

– Guidero er ansvarlig i BEC for å etablere BEV. Han har jobbet for Gates’ private investeringer siden 2008 og er leder av alle energiinvesteringer som Gates vil gjøre i sitt navn, opplyser Fusdahl.

Han ser for seg at det norske fornybarfondet kan bli en naturlig avtaker av vellykkede BEV-selskaper som skal kommersialiseres, og at Fornybar AS kan bli et nav for de mest attraktive oppstartsselskapene i verden.

– Vi brukte en god del tid for å diskutere våre planer med Bill Gates sitt fond. De synes dette er en spennende mulighet for samarbeid. Deres utgangspunkt er å investere i teknologiutvikling i en tidligfase, sier han.

– Synergien med Fornybar AS er veldig bra, fordi mandatet fra norske myndigheter er nettopp å komme inn i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Vi kan arbeide for at Breakthrough Energy Ventures etablerer seg i Norge og at Fornybar AS tar stafettpinnen videre fra det Breakthrough Energy Ventures klarer å videreutvikle. Det vil igjen kunne gjøre Norge til et globalt senter og en «hub» for kommersialisering av fornybarselskaper, sier han.

– De tente på ideen, og vi ble enige om å diskutere synergier som vi kan jobbe sammen om i fortsettelsen. Det er satt opp et nytt møte i Stavanger eller London i februar. Som en forberedelse på dette og møtet mellom Gates og statsministeren, brifet Guidero Gates på dette, sier Fusdahl.

Ved en inkurie havnet Stavanger-delegasjonen på styremøtet med Bill Gates i forrige uke. Nå skal Gates' fond i nytt møte om mulig samarbeid om Fornybar AS.

Penger er ikke problemet...

Fusdahl har vært med på å utarbeide en global studie utarbeidet etter møter i New York og London med toppledelsen i en rekke ledende fonds- og investeringsselskaper. Utredningen overførte suksesskriterier fra oppkjøps- og investeringsfond til modeller for Fornybar AS.

Nå er nok en joker plassert i Stavanger-ermet etter stoppet i Seattle.

Les også

Slik skal Stavanger få milliardfond

Kortene blir vist fram til Olje- og energidepartementet og Deloitte. Konsulentselskapet har fått i oppdrag av departementet å levere en innstilling om mest egnet vertskapsby innen utgangen av januar.

– For å tiltrekke deg de beste investeringsmulighetene og medinvestorene, må du ta utgangspunkt i den internasjonalt beste standarden, sier Fusdahl.

– Gates-nettverket tiltrekker seg de beste folkene globalt, og de ser nå veldig gode kommersielle muligheter innen fornybar teknologi. Det er overhodet ingen grunn til at dette skal drives med en forutinntatt tro på at penger vil gå tapt. De har veldig god tro på dette.

– For Stavangers del er ikke et Bill Gates-kort på hånden å forakte?

– Vi var på linje umiddelbart. De foreslo selv å bygge videre på dette i et prosjekt, men det er for tidlig å vite hva sluttresultatet av dette blir. Møtet varte i en times tid, og nå skal vi bore litt dypere ned i detaljene før vi møtes igjen. Rodi Guidero var opptatt av at det var spennende at vi var strukturerte, hadde nettverket, kjente markedet og at vi visste hvordan man etablerer denne typen fond. For dem er det helt avgjørende at motparten er en kompetent og profesjonell aktør, sier Fusdahl.

– Tilgangen på kapital er ikke utfordringen for et fond som Fornybar AS. Det er veldig mye tilgjengelig kapital tilgjengelig. Det som er krevende, er å få tak i kapital knyttet til kompetent kompetanse til videreutvikling av investeringene. I så måte er det definitivt en kjempefordel å møte åpne dører hos Bill Gates, fordi det gir kontakt, samarbeid og tilgang på den beste kompetansen i hvordan å drive fram og kommersialisere fornybarselskapene, sier han.

Tilfeldigvis havnet Fusdahl og Gjedebo i samme møterom som Gates.

– Da vi ankom, ble vi vist inn i feil møterom. Der satt det 11–12 personer. Vi spurte om vi hadde kommet riktig sted, og den ene svarte «tror ikke det». Bill Gates var blant dem som satt der, sier Fusdahl.

Tina Bru (H).

Bru: – Bør få betydning for Stavanger

Tina Bru (H), andre nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, koblet på SMK i forkant av Davos-møtet etter å ha blitt orientert om status av Fusdahl.

– Dette viser hvor framoverlent Stavanger-miljøet er, hvilket nettverk de har og at de vet å bruke det og mulighetene på en helt unik måte. De har nettverket som muliggjør dette, og så er de tøffe nok til å ta den sjansen, sier Bru.

– I Norge har diskusjonen gått mye på lokaliseringen av fondet, men det viser hvor interessant Fornybar AS er i internasjonal sammenheng når Bill Gates sine folk sperrer opp øynene.

– Dette er A-laget vi snakker om på verdensbasis?

– Ja, det er ikke hverdagskost. Vi snakker hele tiden om å bli flinke på å eksportere norsk teknologi og utnytte kompetansen til nye ting. Da er det gull verdt å få til denne typen samarbeid.

– Kan det få betydning for lokaliseringsspørsmålet?

– Jeg håper, tror og mener at det bør det. Det viktigste er hvilken region som har det sterkeste fagmiljøet til å gjøre et slikt fond vellykket. Stavanger-aktørene har jobbet veldig godt i ett år nå, og når de får til noe som dette, viser det hvor klar Stavanger-regionen er til å ta jobben, sier hun.

– Vår region er kjent for å være på ballen. Nå er vi klare til å «hit the ground running». I tillegg mener jeg at mandatet er skreddersydd for vår region. Det handler ikke bare om forvaltningsmiljøer, men hvilke forvaltningsmiljøer som har kompetanse på energiforsyning. Det har vi kompetanse og størst miljøer på. Det handler ikke bare om å plassere penger, men også å kjenne markedet og mulighetene, sier hun.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har bedt konsulenter anbefale vertskapsby for fornybarfondet innen januar.

Også Søviknes’ dør er åpen

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er nå regjeringens nye saksordfører i saken.

Det har ført til at Bergen har bedt ham om et møte om Fornybar AS.

Forgjengeren Tord Lien (Frp) og politisk ledelse i Olje- og energidepartementet (OED) ville ikke delta på egne møter med «søkerbyene» om fornybarfondet.

Les også

Jeg lover å gå til Oslo hvis fornybarfondet kommer til regionen

Det kan det bli en endring på nå:

– Om de tre aktuelle byene/regionene ønsker det, og det er praktisk mulig, stiller jeg meg positivt til å avholde ett møte med hver av kandidatene før endelig beslutning fattes, skriver Søviknes til Aftenbladet.

– Innen når fattes beslutning om lokalisering?

– Ingen endelig deadline satt, men ønsker en rask avklaring.

– Hvorfor settes vurderingen av byenes styrker og svakheter ut til eksterne konsulenter?

– Det er vel kjent at det har vært ulike politiske synspunkt i lokaliseringsspørsmålet. Derfor ønsker jeg et best mulig beslutningsgrunnlag før endelig vedtak fattes.

– Hvem beslutter plasseringen? OED/regjeringen? OED/regjering i samråd med de fire samarbeidspartiene på Stortinget?

– Formelt beslutter Regjeringen lokalisering, men jeg vil i den videre prosessen selvsagt drøfte saken med våre samarbeidsparti V og KrF, skriver Søviknes.

Han opplyser også at økonomiske rammer for fondet trolig vil bli en del av arbeidet med revidert nasjonalbudsjett 2017, som kommer i mai, i tråd med føringer lagt i statsbudsjettet for i år.

Publisert:
 1. Bill Gates
 2. Davos
 3. Olje- og energidepartementet
 4. Mark Zuckerberg
 5. Erna Solberg

Mest lest akkurat nå

 1. FHI: Ytterligere to omi­kron-tilfeller bekreftet i Norge hos reisende fra Sør-Afrika

 2. Aftenbladet erfarer: Påbud om munnbind kan bli innført på Nord-Jæren

 3. Viking dropper sesong­kort – innfører helt ny ordning

 4. Ferdig i Bryne

 5. Derfor vil de ikke vaksinere seg

 6. Fylkes­politikere fremmer inn­sigelse: – Betyde­lige mangler ved ut­redningen