Full splid: Fagforeninger nekter å godta Equinor-toppens svar til Ptil

«Etter en samlet vurdering er konklusjonen at vi ikke kan stille oss bak innholdet i brevet,» uttaler fem fagforbund og verneombudstjenesten i Equinor.

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Tidligere i desember mottok Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, et brev fra Petroleumstilsynet (Ptil). Tilsynet hadde avdekket omfattende mangler knyttet til kompetanse og bemanning i selskapet.

Av 68 tilsyn og granskinger ble det avdekket mangler i to tredjedeler av tilfellene. Konserndirektør Nylund måtte svare for situasjonen.

Nå er svaret sendt, og i et tolv sider langt brev er selskapets hovedkonklusjon at «krav til styring av bemanning og kompetanse er ivaretatt» - stikk i strid med det Ptil hevder. Equinor skriver videre at det er gjennomført tiltak og at de kan vise til positive effekter av dem.

Les også

Equinor-topp om ulykker på sokkelen: – Jeg har noen arr

Stiller seg ikke bak

Nylund får imidlertid ingen støtte fra fem fagforeninger og vernetjenesten i selskapet:

«Vi har hatt en gjennomgang av svarbrevet til Ptil, og etter en samlet vurdering er konklusjonen at vi ikke kan stille oss bak innholdet i brevet,» sier Industri Energi, Safe, Lederne, Tekna, Nito og verneombudstjenesten for norsk sokkel i Equinor i en uttalelse som er inkludert i brevet.

– Jeg ble ikke overrasket over svaret fra Equinor til Ptil. Utviklingen og kulturen vi har sett de siste årene er at vi står grunnleggende fra hverandre når det gjelder synet på bemanning, vedlikehold og kompetanse, sier Per Steinar Stamnes leder i Industri Energi Equinor Sokkel.

Stamnes syns det er veldig positivt at Petroleumstilsynet endelig tok fatt i det som fagforeningene i Equinor har signalisert siden 2016 da nedbemanningene ute på sokkelen startet.

I praksis sier Stamnes at situasjonen ute på installasjonene gir seg utslag i for få folk til å gjøre arbeidsoppgaver. Det gjør at det hele kommer inn i en ond sirkel hvor jobber må prioriteres, annet settes på vent, noe blir ikke gjort og jobber parkeres.

– Vi må ha riktig andel ansatte ut fra de oppgavene som skal utføres. I dag klarer vi ikke å utføre de oppgavene som kreves med den bemanningen vi har. Vi sitter igjen med en følelse om at bemanningen tas ned og så gjennomføres forutsetningene etterpå. Bemanningsreduksjoner henger altså ikke sammen med de faktiske forholdene, påpeker Stamnes.

Les også

Equinor-sjefen skjønner at folk er bekymret: – Litt for mange hendelser

Bekymret for utviklingen

Equinor ønsker ikke å kommentere uttalelsen fra de tillitsvalgte og vernetjenesten og viser til beskrivelsen av dagens situasjon som er gitt i brevet.

– Vi ble bedt om å inkludere denne responsen i brevet til Ptil, og det er gjort. Vi tar den til etterretning, men utover det har jeg ingen kommentar, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor.

Det var altså ingen av fagforeningene i Equinor som kunne stille stille seg bak selskapets beskrivelser til Petroleumstilsynet. Per Helge Ødegård, tillitsvalgt for Lederne i Equinor, understreker at fagforeningene i flere år ha pekt på de negative konsekvensene kostnadskuttene har ført med seg.

– Vi er ikke enige i tilnærmingen som ledelsen har, og de klare tilbakemeldingene fra de ansatte er at de ikke er enige i nedbemanningene som er gjennomført, snarere er vi av den oppfatning at bemanningen må forsterkes. Vi har i flere år advart mot kostnadsreduksjoner. Dette gir seg nå utslag i veldig mye overtidsarbeid, innleie og slitasje på folk der ute, Nødvendig tid til opplæring blir ikke gitt, kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring blir mangelfull. I det hele tatt har vi ikke den robustheten som trengs for å opprettholde mest mulig kontinuerlig produksjon, sier Ødegård og legger til:

– Det som er forskjellen nå fra tidligere, er at Petroleumstilsynet har tatt aksjon her. Presset på kostnader er større enn det noensinne har vært. Men framgangen innenfor teknologiutviklingen, som gjerne brukes som argument for bemanningskutt, henger ikke på noen måte sammen med de omfattende bemanningskuttene som er gjort. Problemet da er at det ikke er nok bemanning til å gjennomføre de nødvendige arbeidsoppgaver, noe som fører til omfattende etterslep. Vi håper videre nå at ledelsen setter seg ned med alle fagforeningene, slik at vi kan få til omforente løsninger, påpeker Ødegård.

Opedal ledet sokkelkutt

Det var Equinors konsernsjef Anders Opedal som i 2016 fikk ansvaret for Equinors omfattende kostnadsreduksjoner. Da var han i rollen som konsernsjef for sikker og effektiv drift, COO. Denne rollen har Jannicke Nilsson i dag i Equinor.

I 2016 var hun sjef for det såkalte STEP-programmet som var et effektivitetsprogram i daværende Statoil.

– Er det grunn til å tro at ting blir bedre når to sentrale personer i kostnadsreduksjonsarbeidet har så viktige stillinger i Equinor i dag?

– Jeg kan ikke si jeg er optimist i det hele tatt, og jeg er redd for at det bare kjøres på videre med nedbemanninger. Dette gir seg utslag i mer innleie og kjøp av tjenester framfor egne ansatte, noe som igjen kan gi svekket risikonivå, sier Terje Enes, leder i Safe Equinor Sokkel.

Les også

Krever ekstern oljegransking etter Melkøya

Uroet for sikkerheten

Enes påpeker at fagforeningene har vært helt enige i kritikken av Equinor-ledelsen på dette feltet. Han understreker videre at de har vært uenige med bedriftens nedbemanninger på sokkelen fra 2016.

– Totaliteten i brevet kjenner vi oss ikke igjen i og kan ikke stille oss bak. Vi mener at det må innrømmelser til på kompetanse og kapasitet. I dag er vi for få og bemanningen er for lite robust og det er gap på kompetanse. Bedriften har gjort et omfattende arbeid på å redusere oppgavemengden, noe vi ikke mener er godt nok risikovurdert, sier han.

– Går disse kostnadsreduksjonene utover sikkerhetsnivået?

– Vi mener jo det. Landanleggene startet før oss og begynner å se konsekvensene av det nå. Gjør vi ikke noe med dette nå, møter vi noe av det samme om noen år ute på sokkelen. Tiden framover vil vise om de nye lederne følger den samme linja som nå. Gjør de det, kommer lite til å skje. For å få til de nødvendige endringer, må vi også se på kulturen i selskapet, sier Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel.

Petroleumstilsynet bekrefter til Aftenbladet at brevet er mottatt, men har foreløpig ingen kommentarer til det Equinor skriver.

– Nå skal dette saksbehandles, sier pressekontakt Øyvind Midttun, som heller ikke kan si noe om når behandlingen vil være ferdig.

Publisert: