Fire av ti barn med innvand­rerbak­grunn lever i fattigdom

SSB-rapport viser at 11,7 prosent av barn levde i lavinntektsfamilier i 2019. Redd Barna tror pandemien innebærer et stort sjokk til neste år.

Siden 2006 har antall barn i befolkningen økt med 2,7 prosent, mens antall barn i lavinntektsgrupper har økt med hele 70,8 prosent, ifølge SSB.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Etter flere svake år hadde norske husholdninger positiv inntektsutvikling i 2019. Antallet barn som, over en treårsperiode, hadde vedvarende lave husholdningsinntekter, økte imidlertid med 4.000, til 115.000 barn, viser en SSB-rapport. Andelen har økt jevnt siden 2011, til 11,7 prosent.

Redd Barna reagerer sterkt og er bekymret for at den økonomiske ulikheten har skutt i været under pandemien. De advarer om at tallene sannsynligvis er mye høyere nå.

– Vi tror at det store sjokket kommer neste år, og årene framover. Tiden er definitivt inne for en stor krisepakke for barn og unge i budsjettene fremover, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norges-program.

Opp over 70 prosent siden 2006

Mellom 2008 og 2011 var andelen barn i lavinntektsfamilier relativt stabil, mellom 7,6 og 7,7 prosent. I 2015 passerte Norge 10 prosent, og året etter passerte antallet for første gang 100.000 barn.

Siden 2006 har antall barn i befolkningen økt med 2,7 prosent, mens antall barn i lavinntektsgrupper har økt med hele 70,8 prosent.

Personer født inn i lavinntektsfamilier har økt fare for dårlig helse, og det er påvist at unges mentale helse påvirkes, skriver SSB.

Barn med innvandrerbakgrunn hardest rammet

Siden 2011 har de yngste barna, i alderen 0–5 år, vært høyest representert, med 12,7 prosent i 2019. Blant barn i alderen 6–10 år var andelen 12,2 prosent. Andelen er lavest blant barn i alderen 11–17 år, med 10,8 prosent.

58,8 prosent av barna i lavinntektsgruppen, 67.700, hadde innvandrerbakgrunn. I denne gruppen har økningen vært størst.

Siden 2013 har disse barna utgjort over halvparten av alle barn med vedvarende lav inntekt. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør 18 prosent av alle barn, og 39,1 prosent av dem tilhører en husholdning med vedvarende lav inntekt.

Ikke overrasket over alvorlig utvikling

Siden 2001 har antall barn som vokser opp i familier med dårlig råd, mer enn tredoblet seg, forteller Sydgård i Redd Barna.

– Utviklingen er alvorlig, men vi er på ingen måte overrasket. Dette har gjennom mange år vært et tema som politikere snakker mye om, men i liten grad gjør noe med, sier Sydgård.

Redd Barna foreslår at barnetrygden økes for alle barn opp til 18 år, at det lovfestes at man ikke skal få mindre i sosialhjelp selv om man mottar barnetrygd, og opprettelsen av et eget Nav-team som prioriterer barnefamilier.

SV: – Vi har en fattigdomskrise

– Vi har en fattigdomskrise i Norge. Under Erna Solberg har antallet unger som vokser opp i fattige familier, økt fra 83.400 barn til 115.000 barn. Det er helt uholdbart, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.

– En ny rødgrønn regjering må øke barnetrygda, redusere kostnadene for barnehage og gjøre SFO gratis. Vi kan ikke sitte og se på at fattigdommen øker sånn som nå, sier Kaski.

– Det er trist og bekymringsfullt å være vitne til en stadig nedadgående fattigdomsspiral i landet vårt. Vi forventer at både regjeringen og Stortinget forstår behovet for et krafttak mot fattigdom, og at de klarer å snu trenden, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Publisert:
  1. Innvandring
  2. Statistisk sentralbyrå
  3. Barnefattigdom

Mest lest akkurat nå

  1. Amerikanere fra­rådes å reise til Norge

  2. På bursdagen sin fikk Camilla Finnesand en telefon: «Du må komme inn på sykehuset»

  3. Nav har bedt om politihjelp 1230 ganger siden 2016

  4. Silje trudde ho var gravid med sitt fjerde barn då smertene kom. Ein blod­prøve gav svar

  5. Kina forbyr pinglete menn på tv

  6. Din plastpose skal lønne proffe strandryddere i Rogaland