Bøndene foreslår «frikort» for permitterte hvis de tar jobb i landbruket

Bønder trenger erstatning for 30.000–40.000 utenlandske sesongarbeidere som kan forsvinne på grunn av koronakrisen. – Dette er avgjørende viktig for forsyningssikkerheten, sier bondeleder Lars Petter Bartnes.

Dette er et av områdene i Frogn utenfor Drøbak som brukes til produksjon av grønnsaker.
  • Hans O. Torgersen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 984 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

– Vi foreslår å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstagere motiveres til å søke jobb i næringen, sier lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Lørdag skrev Aftenposten om bønder som vurderer å kutte ut matproduksjon på grunn av stor risiko. Mangelen på arbeidskraft truer det norske landbruket, som et vanlig år er avhengig av 30.000–40.000 sesongarbeidere fra utlandet.

Situasjonen beskrives som kritisk. Økt grensekontroll, stengte flyplasser og karanteneregler kan hindre utenlandsk arbeidskraft adgang til Norge.

Utfordringen

Det er nå rundt 200.000 permitterte arbeidstagere i Norge, og Bondelaget ønsker dem velkommen til å vikariere for sesongarbeiderne.

Men det er én utfordring: Permitterte med lønn fra annet arbeid får en avkortning i dagpengene.

– For å motivere permitterte ansatte til å ta på seg arbeid i jordbruket i en kortere periode på våren og sommeren, foreslår vi at det utformes et regelverk som gir mulighet til å kunne tjene inntil kr 100.000 uten at de mister ytelser fra dagpengeordningen, sier Bartnes.

Bartnes mener det er en god mulighet til å skaffe aktivitet i arbeidsmarkedet og samtidig bidra med arbeidskraft som er nødvendig for å sikre full produksjon av norske grønnsaker, frukt og bær i år.

– Ordningen trenger ikke avgrenses til kun å gjelde jordbruket. Også andre næringer rammes av at det blir vanskelig å ta inn utenlandsk arbeidskraft.

Ifølge Bondelaget er økonomien for produsenter av grønnsaker, frukt og bær så presset at de ikke kan betale tilsvarende det gjennomsnittlige lønnsnivået i Norge.

Lønnsnivået

– Det er ganske åpenbart at de fleste produsenter vil ha store problemer med å skulle konkurrere om arbeidskraft på et høyere lønnsnivå enn det de har hatt i tidligere sesonger. Vi mener derfor det er helt nødvendig at det offentlige bidrar med tilpasninger i dagpengeordningen, sier han.

Det var Nationen som omtalte Bondelagets forslag først.

Bondelaget mener dette er helt avgjørende for at grøntprodusentene skal ha nødvendig trygghet for å gå i gang med våronna, som begynner i disse dager mange steder i landet.

– Dette er avgjørende viktig for forsyningssikkerheten, sier Bartnes.

Lars Peder Bartnes på gårdsbesøk sammen med landbruksminister Olaug Bollestad.

Aftenposten har ikke lykkes med å få kommentar fra Landbruks- og matdepartementet til denne artikkelen, men søndag sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) dette:

– Vi kan ikke utsette våren. Våren er nå. Jeg oppfordrer bøndene til å så nå. Vi jobber døgnet rundt for å finne arbeidskraft, dette må vi finne løsninger på.

Bollestad viste til en planlagt forskriftsendring for å tillate utenlandske arbeidere å bli i Norge om de har arbeidskontrakt.

Importerte 61 prosent av alt matkorn

I 2019 importerte Norge 61 prosent av kornet vi brukte til mat. Tidligere hadde vi beredskapslagre av korn for å få oss gjennom dårlige sesonger eller andre typer kriser. Men disse ble lagt ned i 2003, skriver NTB.

– Dette gjør oss sårbare om det skulle bli avskjæring av importmulighetene, sier Lars Fredrik Stuve, bonde og tidligere leder for Norske Felleskjøp, til Klassekampen.

Han anslår at det koster mellom 30 og 40 millioner å sørge for å ha fire måneders forbruk på lager.

Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet mener det er et problem at den norske beredskapen er basert på forutsetningen om at handelen med mat fungerer.

– Jeg tror denne pandemien vil føre til et «før og etter» i synet på norsk matvaresikkerhet, sier Lundteigen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skriver i en e-post til Klassekampen at matberedskapen er basert på at produksjon og forsyning går som normalt også i kriser.

«Det er per nå ingen nedstengning av kornmarkedene, og omsetningen i kornmarkedet pågår som normalt», skriver hun.

Publisert: