Kongsberg Gruppen gjenopptar rekruttering: Trenger 100 software-eksperter

Da koronapandemien traff Norge, satte Kongsberg Gruppen en stor rekrutteringskampanje på hold. Nå plukker industrikonsernet opp ballen igjen. Tekna-presidenten jubler, men frykter at bedrifter som nå trenger folk blir rammet av en utvidet permitteringsordning.

Eirik Lie, konserndirektør for Kongsberg Defense & Aerospace i Kongsberg Gruppen ansetter nå nye folk. Selskapet leverer avanserte systemer til blant annet ubåter, kampfly og pansrede kjøretøy.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Mens store deler av norsk næringsliv sliter med coronapandemien, fall i etterspørsel og usikre markeder, er det noen som holder hjulene gående.

Kongsberg Gruppens forsvarsvirksomhet gikk inn i 2020 med en rekordhøy ordrebok på over 20 milliarder kroner og de trenger flere folk – både for å kunne levere på ordrene i årene fremover og for å kunne videreutvikle produktene:

– Vi skal ansette folk til flere typer stillinger, men det vi lanserer nå er en kampanje for programvareutviklere. Vi skal ansette 100 stykker og vi jakter etter de dyktigste som finnes i Norge, sier Eirik Lie, konserndirektør i Kongsberg Gruppen og sjef for forsvarsvirksomheten Kongsberg Defense & Aerospace.

Kongsberg Gruppen sentralt satte på tampen av 2019 i gang en rekrutteringskampanje der man ville ansatte rundt 500 personer. 240 ble ansatt før corona slo til og kampanjen ble satt på vent.

Kongsberg Maritime skal ikke ansette mange, men det skal Kongsberg Defense & Aerospace og de gjenopptar nå ansettelsene:

– Vi ender nok opp nær det totalt antallet mennesker som vi planla å ansette da kampanjen ble planlagt i fjor, sier Lie og fortsetter:

– De vi ansetter kommer inn i vårt miljø som er et av Norges beste datamiljøer med over 1.000 ansatte. Det er faglig tungt, men også et ekstremt spennende sted å jobbe.

– Hva slags kvalifikasjoner ser dere etter i disse programvareutviklerne?

– Vi ser primært etter de som har en faglig utdanning innen software og computer science, men de som har annen relevant erfaring fra feltet er også interessante. Vi er ute etter de beste, sier Lie.

Ikke bare hjemmekontor

Som så mange andre bedrifter har også Kongsberg Gruppen måtte sende ansatte på hjemmekontor av smittevernhensyn.

– Endrer corona også hvordan dere rekrutterer, altså at de dere ansetter ikke nødvendigvis trenger å jobbe i Kongsberg eller ved de andre kontorene deres?

– Vi ser for oss at man fremover kan kombinere arbeid ved kontor og hjemmekontor, men vi liker å tilstrebe at man skal tilhøre et miljø. Det er viktig, sier Lie.

Han sier at det viktigste for Kongsberg Defense & Aerospace er at de som selskapet ansetter må kunne sikkerhetsklareres.

– De vi nå ansetter vil primært være tilknyttet våre lokasjoner på Østlandet, legger han til.

– Dere selger jo systemer med avansert programvare til en rekke land. Hvor lett eller vanskelig er det å få tak i folk som kan gjøre denne jobben for dere?

– Vi har god erfaring med dette. Vi har en god tiltrekningskraft i arbeidsmarkedet og siden vi også skal ansette såpass mange, så ønsker vi å gå bredt ut. Som fagperson er det jo et veldig inspirerende miljø man kommer inn i, sier Lie.

Antallet permitterte faller

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg organiserer over 83.000 ingeniører og teknologer landet over, inkludert en rekke av Kongsberg Gruppens ansatte. 

– I utgangspunktet ble ikke så mange Tekna-medlemmer rammet av corona fordi vi ikke har så mange medlemmer i de bransjene som ble stengt ned. Men så er det jo to kriser som har slått inn over oss, corona og det jeg kaller oljekrisen 2.0, sier Randeberg.

Hun forteller at Tekna nå har rekordmange medlemmer som er permittert. Hun forteller at undersøkelser blant tillitsvalgte viser at oppgangen begynte i mars, men at man opplevde en gradvis nedgang i antallet permitterte i mai.

– Ved utgangen av mai hadde vi rekordmange med kontingentfritak grunnet permittering. Antallet er høyere enn på toppen av oljekrisen med god margin og det skjedde fort, sier Randeberg.

Tall fra Nav viser også den samme utviklingen som Tekna rapporterer – at antallet permitterte er på vei ned igjen.

Hun gleder seg over at det nå skal ansettes og hun peker på at også andre bedrifter rundt i Norge faktisk trenger folk, selv i krisetider.

Selv om NHO, LO og flere ber om at permitteringsperioden utvides ytterligere til 52 uker (utover forlengelsen som er vedtatt til oktober), så ønsker ikke Tekna dette.

– Vi er omtrent de eneste som ikke ønsker en utvidelse til 52 uker, sier Randeberg.

President Lise Lyngsnes Randeberg i fagforeningen Tekna

Frykter ansatte låses fast

Hun begrunner standpunktet med tall og analyser SSB og Nav har gjort i kjølvannet av finanskrisen og den forrige oljekrisen.

– Man ser at det ikke var flere som kom tilbake i den samme jobben som de hadde, selv om permitteringsperioden ble forlenget. Man går og håper på at jobben kommer tilbake, venter gjerne med å søke ny jobb og da blir man mindre attraktiv i arbeidsmarkedet med tiden. Kompetansen kan forvitre og man havner bakerst i køen, sier Randeberg.

Hun mener også at for lange permitteringsperioder gjør at bedrifter «nærmest gratis kan låse inn kompetanse», ved at staten betaler permittering fremfor at man blir nedbemannet.

– De har kompetansen sin «gående og gresse» i tilfellet de får noe å gjøre, sier Tekna-presidenten og fortsetter:

– Det skaper utfordringer for Kongsberg Gruppen og andre som nå trenger å ansette flere kompetente ansatte.

– Motargumentet nå er jo at det ikke er så mange andre jobber å gå til for de permitterte? 

– Det er en dyp krise for reiseliv og servicesektoren, men man kan ikke si det samme om teknologi og industri. En del bedrifter der er også påvirket og har det vanskelig, men andre opplever at det går så det suser og at de trenger mer folk. Det er etterspørsel der ute, sier Randeberg.

Hun forteller om et arbeidsmarked med store forskjeller.

– Vi ser et veldig delt bilde nå, der noen bedrifter går så det griner, mens andre sliter.

Hun trekker frem Jotun og Kongsberg som eksempler, der medlemmene hennes i Jotun forteller at det er full fart med alle som nå er hjemme og skal male. I Kongsberg går forsvarsvirksomheten bra, mens den maritime delen har større utfordringer i dagens marked.

Hun forteller om at de får tilbakemeldinger fra tillitsvalgte om at det er en stor usikkerhet der ute om fremtiden: 

– Det er også viktig å huske på at det var en del bedrifter som hadde startet å ta ned kapasitet og omorganisere seg allerede før corona, sier hun og fortsetter: 

– Fremover er vi veldig opptatt av hva som skjer i leverandørindustrien til olje og gass, og maritim industri. Det har kommet tiltak og pakker, og vi er veldig spent på å se hva som skjer over sommeren – om det kommer nedbemanninger eller ikke.

Les også

Kongsberg inngått avtale med Canadas forsvar til en halv mrd.

Kongsberg Defense & Aerospace er blant annet kjent for sine avanserte fjernstyrte våpenstasjoner, som er montert på dette pansrede kjøretøyet. Ved hjelp av fjernstyring og avanserte sensorer slipper personellet å sitte eksponert på toppen av kjøretøyet.

Ser ingen store endringer i forsvarsmarkedet

Kongsberg Gruppen har over tid snakket om at man ser klare vekstutsikter i forsvarssektoren, både generelt og fordi produktene til selskapet slår gjennom.

– Har coronapandemien endret synet deres på denne veksten i forsvarsmarkedet?

– Pandemien har jo skapt noe usikkerhet, men markedet vi opererer i er preget av veldig langsiktighet i de ulike lands forsvarsbudsjetter. Systemene vi selger er også etterspurt. Så vi ser ingen endring i etterspørselen, sier Lie og fortsetter:

– Tiden vil vise om land justerer budsjettene sine, men enn så lenge ser vi at produktene vi har vil være etterspurt selv i krevende perioder.

I løpet av pandemien har Kongsberg Defense sikret seg flere kontrakter, til blant annet F35-prosjektet og ordrer fra USA og Canada.

– Er det en utfordring å få levert som dere skal når dere både har fått økt ordreboken og møter corona?

– Man kan jo lese i avisene hvor krevende det kan være med reiserestriksjoner og andre utfordringer. Vi har jo en stor kjede med underleverandører som vi jobber med, men jeg føler at vi klarer å levere på de forventningene som vi har påtatt oss. Forsvarssegmentet blir jo også prioritert og jeg vil si at vi i stor grad klarer å få sendt ut systemene vi skal som planlagt.

Publisert: