• Jan Inge Røyland, leder for Næringseiendom i Eiendomsmegler 1 SR Eiendom, registrerer at tomme kontorlokaler ikke fylles opp til tross for gode tider i næringslivet. Jonas Haarr Friestad

Flere tomme kontorbygg til tross for gode tider

De gode tidene i næringslivet gjenspeiles ikke i markedet for næringseiendommer. Det er flere tomme kontorbygg nå enn i fjor høst, spesielt i Stavanger sentrum.