Rasende på arbeidsministeren etter tvungen lønnsnemnd