Flytteplaner avklares neste uke

Om det blir flytting fra Hundvåg og Forus til Mekjarvik for selskapet Norsk Metallretur, blir snart avgjort.