Statoil hevdet sin rett til inngrep

Kostnadsoverskridelser er en del av risikoen ved fastpriskontrakt, sa Statoils prosessfullmektig i retten i går.