- Sola danker ut Gardermoen

Kontrollsentral Sør på Sola blir en av to framtidige kontrollsentraler for flytrafikk i Norge. På Stavanger lufthavn blir det opprettet 40-50 nye flygelederstillinger innen 2012.