Kravene bak streiken

Arbeidsgiverne mener kravene fra OFS er urimelige. Hva er det OFS krever, og hva svarer rederne?