Bør få mer næringsmakt

Studier av fire store foretak og kommunene, viser at staten bør overlate næringspolitikken til Stavanger-regionen selv. Nå søker regionen om et prøveprosjekt.