Bedret driftsresultat for Smedvig

Smedvig fikk et drifts-resultat på 150 millioner kroner sistekvartal i fjor. For hele 2003 var driftsresultatet 530 millionerkroner, en økning på 28 prosent fra året før.