- Spionasje fører til like priser på bensin

Folk flest taper penger på at oljeselskapene daglig samordner literprisene, hevder bensinkunder.