Naturvernforbundet: - Feilinformasjon om oppdrettslaks

Norges Naturvernforbund mener at norske myndigheter feilinformerernår det gjelder helserisikoen knyttet til oppdrettslaks.