50 mrd. mer i oljeinvesteringer

2005 blir rekordår for oljeinvesteringer. Og for de neste fem årene plusses ytterligere 50 nye milliarder til gamle tall.