Ølsalg skal gi fortjeneste

Butikkene skal ha fortjeneste på å selge øl. Det ble Sosial— oghelsedirektoratet og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon(HSH) enige om på et møte mandag.