Meninger og fakta spriker

Hovedverneombud i Dolphin, Erling Bakken, som deltok i granskningsgruppen med Statoil, mener Keith Karlsson sannsynligvis ville vært i live hvis røret gikk gjennom borehullet. Årsaken er at det da ville vært et loddrett fall, og Karlsson sto ifølge Bakken ikke like under hullet.