Jentene er mer seriøse, guttene vil ha praktiske fag

— Hvorfor gjør jentene det så mye bedre enn guttene på skolen? - Er skolesystemet bygd opp på jentenes premisser?