Økokrim fikk nesten fullt gjennomslag i domstolene

Bare 2 prosent av alle tiltalepostene som Økokrim fikk gjennom domstolene i fjor endte med frifinnelser. De øvrige 98 prosentene resulterte i fellende dom.