Bøndene ber for tollbeskyttelsen

Norges Bondelag ber for landbrukets framtid, og ønsker å opprettholde tollbeskyttelsen for landbruksvarer.