Stortap for sparebank

Hjelmeland Sparebank fikk et kraftig underskudd etter at ansatt gikk ut over sine fullmakter.