• Jonas Haarr Friestad

Ryddet kundenes tillit tilbake

Da kundene trakk seg, var det bare én ting å gjøre på det mekaniske verkstedet på Nærbø: Å rydde. Etter Toyota-modellen.