• Greske banker er helt avhengig av lån fra den europeiske sentralbanken for å finansiere løpende drift fordi de er stengt ute fra de internasjonale kredittmarkedene. ARIS MESSINIS/Afp

Ny Hellas-krise

Kredittvurderingsbyrå godtar ikke private storbankers frivillige bidrag til nytt kriselån til Hellas.