• colourbox.com

- Hvordan endrer jeg skattekortet?

Jeg har mottatt nytt skattekort for i år, og der står det at det ikke er nødvendig å sende skattekortet til Nav. Hva gjør jeg da dersom jeg skal endre trekkprosenten?