• Når studentene er tilbake for høstemesteret ved Universitetet i Stavanger, venter 93 nye leiligheter på Ullandhaug. Men behovet er langt større. Pål Christensen

650 venter på studentbolig

Studentsamskipnaden jobber for å minske ventelistene.