Næringshagene skal evalueres

Næringsdepartementet vil foreta en grundig vurdering av næringshagene etter at Riksrevisjonen kommer med kritiske merknader til pengebruken.