• Åtte ansatte på UiS mister jobben når tre språkfag legges ned. Knut S. Vindfallet

Universitetet mister tre språkfag

Universitetet i Stavanger (UiS) legger ned fagene spansk, fransk og tysk. Åtte ansatte mister jobbene.