Enighet i statsoppgjøret – unngår streik

Etter forhandlinger mer enn et halv døgn på overtid er det enighet i både stat- og kommuneoppgjøret. Dermed er faren for storstreik avblåst. Men lærerne varsler streik om to uker.

KREVENDE: Lederne for hovedorganisasjonene, kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Riksmekler Mats Ruland møtte pressen etter å ha forhandlet 18 timer på overtid.
Publisert: Publisert:

Den økonomiske rammen er på totalt 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent.

18 timer på overtid kom partene til enighet i statsoppgjøret, etter at meklingsfristen løp ut midnatt natt til tirsdag.

Det er hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne som har forhandlet med staten om årets lønnsoppgjør.

– Vi fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer, og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier LO Stat-leder Egil André Aas i en pressemelding.

Tusenvis var klare for å streike

Nesten 3.500 statsansatte var klare til å streike. Departementer, politiet, toll og skatt kunne ha blitt rammet dersom partene ikke kom til enighet.

Over 41.000 ansatte i staten omfattes av tariffavtalene det ble forhandlet om.

– Vi har jobbet hardt for å få oppgjøret i staten over frontfagsrammen, og er glad for dette gjennomslaget. De statsansatte har de siste oppgjørene hatt en lønnsutvikling godt under de ansatte i privat sektor. Derfor var det avgjørende for oss å markere et brudd med denne utviklingen i år. Selv om dette oppgjøret ikke tar igjen hele lønnsgapet som har bygget seg opp, er det alt i alt et positivt resultat for ansatte i staten, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind i en uttalelse.

Lederen i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli, sier at de har over tid sett at lønnsgapet til privat sektor øker.

– Dette har gjort det vanskelig å holde på nødvendig kompetanse, skapt større behov for å leie inn konsulenter og gjort det mer krevende for statlige etater å løse oppgaver for fellesskapet. Oppgjøret er et skritt i riktig retning, og jeg er tilfreds med at vi har fått gjennomslag for en mer smidig bruk av frontfagsmodellen, sier Nordli i en melding.

Enighet i kommuneoppgjøret

Tidligere tirsdag kom partene til enighet i kommuneoppgjøret.

13 timer på overtid var resultatet av meglingen i kommunesektoren at KS og de fire forhandlingssammenslutningene har anbefalt forslaget fra Riksmekleren med en ramme på 3,84 prosent, ifølge en pressemelding.

– KS strakk seg så langt det er forsvarlig, og er glad for at LO, Unio, YS og Akademikerne anbefaler Riksmeklerens forslag til løsning. Resultatet bidrar til at kommunene fortsatt kan tilby gode tjenester, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Han betegner meglingen som «ekstremt krevende».

LO kommune, Unio kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er enige om rammen på 3,84 prosent. Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Rammen er høyere enn i det såkalte frontfaget, der LO og NHO ble enige om 3,7 prosent.

Barnehager, skoler og tjenester over hele landet hadde blitt rammet hvis det ble kommunestreik.

Lærerne sier nei

– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et bedre lønnssystem for lektorene, sier Tonje Leborg, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Selv om flertallet har anbefalt forhandlingsløsningen, er det flere underorganisasjoner som ikke anbefaler avtalen.

Norsk Lektorlag har sagt nei og sender forslaget til behandling i sentralstyret. Dermed er det likevel risiko for streik blant lærerne etter hvert.

– Forslaget fra mekleren gir ikke tilstrekkelig reallønnsvekst, og etterslepet vil være stort, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag i en pressemelding.

Steffen Handal i Unio.

– Lønnstapere

Også Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, er misfornøyd.

– KS gjorde oss til lønnstapere i fjor. Nå gjør de det igjen, sier han.

Utdanningsforbundet stemte blankt, fordi et nei hadde medført at alle medlemsorganisasjonene i Unio måtte gå ut i streik nå, opplyser Handal. Men han tilføyer at forbundets sentralstyre med stor sannsynlighet ikke vil akseptere resultatet.

– Vi kommer ikke til å akseptere dette. Fordelingen til lærerne er for svak. Vi har hatt en svak lønnsutvikling sammenlignet med resten av befolkningen. Det opplegget som KS står for her er helt uakseptabelt, sier han til E24.

– KS har valgt en lærerstreik som sannsynligvis begynner om 14 dager i Bergen. Vi vil vurdere strategien videre etter det, sier Handal.

Ansatte i Oslo kommune forhandler separat og er så langt ikke i mål. Det første streikevarselet omfatter like under 1.700 arbeidstagere.

Publisert: