– Bekymret for ny Equinor-smell

SVs Lars Haltbrekken ser svært alvorlig på de alvorlige problemene Johan Castberg-prosjektet nå står i.

Johan Castberg-skipet under bygging i Singapore.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Equinor har selv lagt fram at Johan Castberg-prosjektet nå har utsatt produksjonsstart til siste del av 2024, mot opprinnelig 2022.

Videre er kostnadene i prosjektet økt fra rundt 51 milliarder kroner til 59 milliarder kroner. Til nå er sprekken på 15 prosent for prosjektet – og det før effekten av merarbeid og utsettelser er lagt inn.

Miljøstiftelsen Bellona har sendt sitt fjerde varsel til myndighetene om Johan Castberg og frykter at prosjektet først kommer i produksjon i 2025, i tillegg er det varslet om stort oppgang i merarbeid når skipet kommer til Kværner Stord tidlig neste år.

Les også

Tror på nytt oppsving for oljeleting i Norge

– Grunn til bekymring

– Vi mener dette er alvorlig og at det er grunn til bekymring. Vi har tidligere sett eksempler på at ikke Equinor har prioritert sikkerheten høyt i dette prosjektet og andre prosjekt hvor det har skjedd alvorlige hendelser det siste året; Melkøya, Mongstad og Tjeldbergodden, for å nevne noen, sier Haltbrekken.

Haltbrekken er den politikeren som har fulgt Castberg-utbyggingen tettest og stilt gjentatte spørsmål om problemene i prosjektet fra sin posisjon i energi- og miljøkomiteen.

– Nå forventer jeg at de ansvarlige statsrådene på eget initiativ redegjør for Stortinget om hvordan de tenker om sikkerheten på produksjonsskipet for de som skal jobbe der, og sikkerheten for miljøet, sier Haltbrekken. 

Det er i første rekke Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen Haltbrekken nå vil ha på banen. Selve statens eierskap i Equinor ligger nå under Næringsdepartementet og Jan Christian Vestre, Ap.

SVs Lars Haltbrekken er betenkt over alle problemene i Johan Castberg-utbyggingen.

– Dårlige erfaringer

– Hva kan myndighetene gjøre? 

– For det første må de sikre at Equinor tar sikkerheten til sine ansatte på det alvor som er høyst nødvendig. Som største aksjonær har regjeringen et eget ansvar for det. 

Equinor sier at de tar sikkerheten på dypeste alvor og sier at Johan Castberg skal være et sikkert produksjonsskip og en trygg arbeidsplass? 

– Ja, det har de sagt tidligere også, men erfaringene viser oss dessverre det motsatte – at sikkerheten ikke blir tatt alvorlig nok. 

– Hvordan vurderer du den videre oppfølgingen av prosjektet og Petroleumstilsynets rolle i Castberg-saken? 

– Her syns jeg det virker som om Petroleumstilsynets oppfølging har vært altfor svak. Tilsynet var sist på besøk i Singapore i april 2019, men har hele tiden vært klar over de store utfordringene med Johan Castberg-prosjektet. Når det nå ser ut til at det er tenkt at skipet kommer til Norge i mars 2022, ja, da bør Petroleumstilsynet sikre seg at de nødvendige undersøkelser er gjort for hvordan stoda egentlig er.

Les også

– Equinor har en kjempemulighet til forbedring

Tilsynssjef Anne Myhrvold må nok en gang se at et prestisjetung oljeprosjekt er kommet på avveie.

8 milliarder i overskridelser

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet; Ptil, ønsker ikke å svare på kritikken fra Lars Haltbrekken. Petroleumstilsynet har bare vært i Singapore en gang på tilsyn på Johan Castberg-skipet, og det var i april 2019.

Siden den gang har det blitt avdekket store feil i prosjektet, og overskridelsene har kommet opp i rundt 8 milliarder kroner.

Myhrvold fikk i 2019 forlenget engasjementet som direktør i Petroleumstilsynet.

Før det hadde Riksrevisjonen kommet med en knusende rapport om tilstanden i Petroleumstilsynet. Under Myhrvolds ledelse har det vært rettet gjentakende kritikk mot tilsynspraksisen og svak tilsynsoppfølging, blant annet i Goliat-skandalen. Tilsynet ga blant annet grønt lys til Goliat-produksjon før det var sikkerhetsmessig forsvarlig.

Myhrvold har også vært i søkelyset for sine tette bånd til oljeindustrien.

Direktør Myhrvold vil ikke svare på hvordan den videre oppfølgingen av Johan Castberg blir fra tilsynets side.

Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik.
Les også

Nå skal Equinor forbedre Martin Linge-økonomien

– Tajik stoler på Ptil

Når det gjelder sikkerhetsbiten, svarer arbeids- og sosialminister Hadia Tajik, Ap, på Lars Haltbrekkens utfordring om å redegjøre direkte i Stortinget.

Hun legger til grunn at Petroleumstilsynet følger opp prosjektet på en nødvendig og hensiktsmessig måte når det gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø.

– Petroleumstilsynet har etter hva jeg har blitt fortalt hatt en tett oppfølging av denne saken. Sikkerhet på norsk sokkel er viktig og noe vi vil prioritere høyt. Petroleumstilsynet fører tilsyn med at petroleumsnæringen ivaretar sitt ansvar og videreutvikler et høyt sikkerhetsnivå.

– Tilsynet fører et omfattende tilsyn med næringen i alle faser av arbeidet som pågår, men like fullt er det selskapene som er ansvarlige for sikkerheten. Myndighetenes oppfølging kommer i tillegg til – og ikke som en erstatning for – virksomhetenes egen oppfølging, påpeker Tajik.

Publisert: