• Aft-20090527-1-A-18-148-3(2).jpg

Parkeringsvaktene streiker, men ikke alle..

12 av 19 trafikkbetjenter i Stavanger Parkeringsselskap er nå i streik.