• Aktoratet mener å kunne bevise at Fred A. Ingebrigtsen, i blå genser, styrte de medtiltaltes handler i Acta-aksjer. Til venstre advokat Odd Rune Torstrup, og til høyre forsvarer-teamet til Ingebrigtsen, Bjørn Stordrange og medforsvarer Toril Dale. Pål Christensen

Handlet aksjer uten fullmakt

I samtaler med en aksjemegler i First Securities i 2004 og 2005 ba Fred A. Ingebrigtsen megleren om å gjøre aksjeplasseringer for sin svoger, medtiltalte Kåre Nilsen.