Posten går bedre tross inntektsfall

Sparetiltak har bidratt sterkt til at Posten Norge avsluttet 2010 med et overskudd på 1,5 milliarder kroner før skatt. Året før var resultatet beskjedne 22 millioner.