• UiS økte inntektene i 2012. Lars Idar Waage

Godt år for UiS

Universitetet i Stavanger (UiS) økte omsetningen med 67 millioner kroner i 2012.