• NHOs Hallvard Ween, til venstre, ser store fordeler ved regjeringens lovsforslag, mens LOs Øystein Hansen tordner. Pål Christensen

NHO og LO i duell om ny arbeidsmiljølov

Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov gir næringslivet verktøy for å ha ansatte på jobb lengre, jobbe søndager og økt mulighet til å ansette midlertidig. NHO klapper, LO skjærer tenner.