Mors jobb avgjør fars perm

Fedres selvstendige rett til fødselspenger blir vedtatt i Lagtinget i kveld. Dermed vil flere fedre enn før ha mulighet til å ta lengre pappaperm og være hjemme hos babyen.