Åpner for økt bruk av gass

Olje— og energidepartementet vil ha økt bruk av gass i Norge. Olje- og energiminister Olav Akselsen opplyser at det kommende statsbudsjettet vil gi bedre rammebetingelser for bruk av gass.