Flere veterinær-studenter til fylket

En ny bit av veterinærstudiet kan bli flyttet til Jæren, etter initiativ fra Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland. Norges veterinærhøgskole er positiv.