Ny næringsvirksomhet skal styrkes

Nærings— og handelsdepartementets budsjettforslag for 2001 inneholder en rekke bevilgninger og omdisponeringer for å styrke nyskapning av næringsvirksomhet.