Unik allianse i oljå

BP og Schlumberger inngår en milliardkontrakt som de mener vil endre måten oljebransjen jobber på og øke verdien av oljereservene radikalt.