Orkla beholder Kjemi og Media foreløpig

Orkla-konsernets hovedstrategi ligger fast. Derfor er det ikke noe nytt å si om virksomhetsområdene Media og Kjemi.