264 millioner i overskudd i Dyno

Dyno ASA hadde et resultat før skatter og ekstraordinære poster på 264 millioner kroner i 1999 mot 645 millioner kroner året før.