• På kurs i coaching på Bryne: Fra venstre Monica Tjosevik Dybing, Britt-Randi Pallesen, Solveig Nærland, Anne A. Økland, Kari Veastad, Audhild Lode, Heidi Hermansen Håland, Inger Elisabeth Sanne. Foran står kursholder May-Bente Høiland-Lode. Lars Idar Waage

De gjør en bedre jobb med coaching

Næringslivet i Norge adopterte treningsmetoden coaching fra idretten for ca 20 år siden. En god coach har tatt grep i eget liv for å kunne være til hjelp og en god samtalepartner.