Aker Stord sier opp ansatte

I alt 300 av de 1.500 ansatte ved Aker Stord vil stå uten arbeid i løpet av vinteren. 200 operatører og 100 funksjonærer må gå. Nedbemanningen skal skje både ved naturlig avgang og oppsigelser.