Journalistikk stadig på topp

640 står på venteliste for å koma inn på journalistikkstudiet ved Høgskolen i Stavanger. Trenden er den same som i fjor.