Liten nedgang for Nordlandsbanken

Nordlandsbanken hadde et resultat etter tap og skatt på 111,9 millioner kroner ved utgangen av første halvår.