Skjellnæringen sliter

Blåskjellene i Rogaland er fortsatt giftige og kan ikke høstes. Nå trenger Rogaland Skjellmottak økonomisk krisehjelp for å overleve.